Sistema de nivells

Cliqueu el nivell per a més informació.

Marc de Referència Europeu Exàmens ESOL Universitat de Cambridge IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC TRINITY GESE
B1 Usuari independent PET (BEC Preliminary) 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 0 - 300 GESE 5
Marc de Referència Europeu Exàmens ESOL Universitat de Cambridge IELTS TOEFL
(en paper)
TOEFL
(amb ordinador)
TOEIC TRINITY GESE
B2 Usuari independent FCE (BEC Vantage) 5.0 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7