חלוקה לרמות

לחץ על הרמה לקבלת פירוט נוסף.

Common European
Framework
University of
Cambridge
ESOL exams
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC TRINITY GESE
B1 Independent user PET (BEC Preliminary) 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 0 - 300 GESE 5
Common European
Framework
University of
Cambridge
ESOL exams
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC TRINITY GESE
B2 Independent user FCE (BEC Vantage) 5.0 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7