חלוקה לרמות

לחץ על הרמה לקבלת פירוט נוסף. (ראה את הציון של כל רמה.)

Common European
Framework
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
A1 Basic user 0 - 200 GESE 2
GESE 1

(Pre-Elementary (A1

זהו תחילת המסע שלך ללמוד אנגלית. תלמד אנגלית בסיסית, מספרים, אותיות, ואוצר מילים בסיסי. בקרוב מאוד תהיה מסוגל:

 • מצא מידע ספציפי על עלונים ולוחות זמנים
 • להבין ולעשות משפטים פשוטים
 • הצג את עצמך ודבר אודות עצמך , המשפחה שלך והיכן אתה גר
 • לדבר על חיי היום-יום שלך, התוכניות שלך לעתיד ודברים שעשית בעבר.

בסוף הקורס תהיה מסוגל לבקש אינפורמציה, ללכת לקניות, למסעדה ולכתוב אימיילים קצרים ופשוטים. וכל זה באנגלית!

Common European
Framework
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
A2 Basic user 200 - 400 GESE 4
GESE 3
ISE Foundations

(Elementary (A2

אם למדת אנגלית המשך שנה או יותר, יתכן וזה הקורס עבורך. בתום הקורס תהיה מסוגל:

 • דבר על המקום בו אתה חי והשווה אותו למקומות אחרים
 • תאר את שגרת החיים שלך, הלימודים שלך והתחביבים ותחומי העניין שלך
 • לתת דעות השערות לגבי העולם סביבך
 • הבן ותן הנחיות כדי לתאר כיצד דבר מסויים נעשה

בתום הקורס תהיה מסוגל לתכנן את הטיול שלך ללונדון או ניו- יורק, או כשחבר דובר אנגלית יבוא לבקר אותך.

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
B1 Independent user PET (BEC Preliminary) 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 440 - 500 GESE 5

(Lower Intermediate (B1

אם אתה עובר את קורס הביניים התחתון, זה אומר תרצה:

 • תהיה מסוגל לבטא את עצמך בנושאים המוכרים לך כמו משפחה, תחביבים ועבודה
 • יש אוצר מילים ויכולת לתקשר בסיטואציות יום- יומיות מוכרות
 • תהיה מסוגל לנהל שיחות פשוטות פנים מול פנים בנושאים המעניינים אותך כמו תחביבים ועבודה
 • הבנת טקסטים שקשורים לחיי היום - יום וקשורים לעבודה וכתיבת טקסטים פשוטים בנושאים מוכרים
 • הבנה של הנקודות העיקריות בנושאים מוכרים או כאשר נאמרים בשפה פשוטה.

אתה עדיין לא מוכן כדי למצוא את משרת החלומות שלך בארה"ב, אבל אתה בדרך להשגת המטרה.

Common European
Framework
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
B1+ Independent user 4.5 - 5.0 530 - 550 30 - 45 500 - 600 GESE 6 ISE I

(+Mid-Intermediate (B1

לאחר שתסיים את קורס Mid-Intermediate course אתה תהיה מסוגל:

 • קבל ידע מספיק של השפה בשביל לתאר מצבים נפוצים, ותוכל להציג דגשים של מושגים ולתאר אירועים בדרך פשוטה
 • תוכל להבין טקסטים כללים שמביעים רעיונות בדרך ישירה, ולכתוב מכתבים אישיים שמתארים אירועים, רצונות ורגשות
 • תקבל את היכולת לנסח קטעים ארוכים של כתיבה ממושכת עם פרטים ומידע עובדתי, או תיאור של אירועים פשוטים
 • להבין שיחות ארוכות ומסרים יותר מורכבים בנושאים המוכרים לך.

אתה עדיין לא מדבר באופן שוטף, אבל אתה מסוגל לדבר עם מגוון אנשים ברחבי העולם!

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
B2 Independent user FCE (BEC Vantage) 5.5 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7

(Upper Intermediate (B2

כאשר תסיים בהצלחה את Upper Intermediate course תהיה מסוגל:

 • תקבל ידע מספיק של השפה לתיאור אנשים, מקומות ותהליכים, ולהביע דעות וטיעונים על ידי שימוש בסיסי וגם מורכב
 • אוצר מילים רחב המאפשר לשוחח על נושאים כללים ועל העבודה שלך
 • יכולת לתרום לדיון קבוצתי ולנהל שיחה עם דוברי אנגלית
 • להבין דוחות ומאמרים על נושאים עכשוויים
 • תוכל להציג טיעון או מידע בכתיבה של המוסכמות הבסיסיות הבאות
 • להבין יותר שיחות ארוכות ואת עיקרי הדברים המובעים בבירור במהלך דיונים.

עכשיו אתה בנקודה שבה אתה מתחיל להדהים את עצמך עם כמות אנגלית אתה יכול להבין - ו להביע את עצמך.

Common European
Framework
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
B2+ Independent user 6.0 - 6.5 580 - 630 78 - 100 690 - 780 GESE 9
GESE 8
ISE II

(+Pre-Advanced (B2

ברמה זו אתה מסוגל להביע את עצמך באנגלית בביטחון. בסוף הקורס תהיה מסוגל:

 • יכולת להבין שיחות , סרטים ותוכניות טלויזיה
 • תבין את רוב הטקסטים העובדתיים המורכבים וגם טקסטים בנושאים שלא מוכרים לך
 • יכולת לתקשר בצורה טובה במגוון סיטואציות ושימוש באוצר מילים רחב
 • יכולת לכתוב טקסטים באופן רהוט ומובנה נכון.

אתה בדרך הנכונה להיות מסוגל לעבוד במקום בו מדברים אנגלית.

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
C1 Proficient user CAE (BEC Higher) 7.0 - 8.0 630 - 670 100 - 115 780 - 880 GESE 11
GESE 10
ISE III

(Advanced (C1

אתה כרגע מתחיל לחשוב ולחלום באנגלית. כשתסיים בהצלחה את הקורס ברמת Advanced course תהיה מסוגל:

 • מבחר רחב של שפות לבחירה על מנת להביע את עצמך
 • שליטה טובה ביטויים אידיומטיים וקולוקיאליים
 • היכולת להשתמש בשפה ביעילות למטרות חברתיות ולהתאים את ההבעה למצב
 • היכולת להביע את עצמך בעל פה באופן ברור, זורם ונכון
 • הבנה של טקסטים עובדתיים וספרותיים ארוכים ומורכבים
 • היכולת לגעת בהבדלים בסיגנון
 • כתיבה ללא קושי על נושאים מורכבים בצורה מאורגנת בבירור, קוהרנטית, והבנת רוב השפה המדוברת כמעט בכל ההקשרים.

את/ה מדברים וכותבים בביטחון. את/ה לא צריכים לחשוב כשאתם מדברים - אתם פשוט מדברים.

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
C2 Proficient user CPE 8.5 - 9.0 670+ 115 - 120 880 - 990 GESE 12 ISE IV

(Proficiency (C2

ברמה זו אתה ניצב לפני שיטה בשפה ברמת דיוק, התאמה וקלות עם השפה של תלמיד מוצלח. אחרי סיום קורס המיומנות תוכל:

 • להבין ביסודיות כמעט כל מה שתקרא או תשמע, כולל טקסטים אבסטרקטיים ומסובכים כמו ספרי עזר, מאמרים מיוחדים ועבודות התמחות
 • לסכם מידע ממקורות שונים, ולשחזר טיעונים ותיאורים נכון ובקלות
 • להביע את עצמך במהירות ודיוק גבוהים, להבחין בין משמעויות דקות, אפילו במקרים מורכבים
 • לחזור ולארגן מחדש קשיים בקלות רבה כך שאנשים אחרים לא ישימו לב
 • לנהל דיונים בקלות, בצורה שמתאימה למצב ביעילות ובדרך הגיונית
 • אינטרקצייה בקלות ומיומנות, לרכוש ולהשתמש ברמזים לא מילוליים ללא מאמץ נראה, ולתרום לשיח משותף וטבעי, עם התייחסויות ורמיזות.

כרגע השגת רמת אנגלית שבה אתה כותב ומדבר בלי קושי ועם רמה גבוהה של שליטה בהבעת משמעויות עדינות, והכרה משמעותית עם ביטויים של השפה.