חלוקה לרמות

לחץ על הרמה לקבלת פירוט נוסף.

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE
B1 Independent user B1 Preliminary 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 400 - 500 GESE 5
Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE
B2 Independent user B2 First 5.5 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7