วิธีการเรียนการสอนของเรา

ออกแบบหลักสูตรการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

Introduction

ออกแบบหลักสูตรการเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในการสร้างเนื้อหาออนไลน์ เป้าหมายของเราคือการกระตุ้น จูงใจ ให้คำแนะนำและจัดเตรียมสำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

Course design

เรียนรู้การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

ในหลักสูตรของเรา เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาในบริบทและการปฏิบัติในทุกด้านของการใช้ภาษา คือการอ่าน เขียน ฟัง และพูด

ออกแบบโครงสร้างที่พิถีพิถันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ

A text- and task-driven approach to materials design

ออกแบบโครงสร้างที่พิถีพิถันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ

คอร์สของเราออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษได้จริง คุณมีบทบาทที่สำคัญในการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง และคุณจะเป็นผู้เรียนที่มีอิสระมากขึ้น

ฝึกภาษาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถสื่อความหมายได้จริง

Topic cohesion

ฝึกภาษาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถสื่อความหมายได้จริง

บทเรียนของหลักสูตรเราขึ้นอยู่กับหัวข้อการเรียน ซึ่งหมายความว่าคุณได้เรียนรู้ภาษาที่เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ และให้คุณได้มีโอกาสใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา ในชีวิตประจำวันของคุณเอง

ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน

Holistic approach to language focus

ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน

ในหลักสูตรของเราคุณสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้หลากลาย รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะประโยคเท่านั้น

คุณจะเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น

Inductive approach to grammar

คุณจะเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น

ในหลักสูตรของเราคุณจะพบกับวิธีการใช้ภาษา และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

มีการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์

A multi-layered syllabus

มีการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์

ในหลักสูตรของเรา เราให้ความสำคัญทั้ง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การใช้ภาษา การออกเสียง การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด และคุณสามารถใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์ในแบบของคุณเอง เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ภาษาของคุณเอง คุณไม่ต้องเรียนรู้เพียงแค่การถาม ตอบ คำถามแบบมาตรฐานเท่านั้น

มีแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้

Exercise design

มีแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้

ในหลักสูตรของเรา มีข้อเสนอแนะที่จะช่วยสร้างความเข้าใจของคุณ มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้คุณเรียนรู้มากกว่าเพียงแค่คุณทำแบบทดสอบในสิ่งที่คุณเรียนรู้มา เมื่อคุณมีการพัฒนาขึ้นคุณจะมีความท้าทายในการเรียนรู้มากขึ้น ด้วยการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย