Seviye sistemi

Avrupa Ortak
Metni
Cambridge English
Qualifications
Cambridge
Üniversitesi
ESOL Genç
Öğrenci sınavları
ALTE
A2 Temel kullanıcı KET Flyers 1. Seviye Temel kullanıcı