Sistema de nivells

Cliqueu el nivell per a més informació.

Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
A1 Usuari bàsic Accés Diploma Nivel A1

PreElemental (A1)

Aquesta és la primera estació en el vostre viatge a l'espanyol. Aprendreu les nocions bàsiques de l'idioma, com els nombres, l'alfabet i el vocabulari essencial. I aviat, a l'acabar el curs, sereu capaços de:

 • trobar informació específica en prospectes informatius, taulers d'anuncis, etc.
 • comprendre i fer frases senzilles.
 • presentar-vos a altres persones en espanyol i parlar sobre la vostra família i el vostre lloc d'origen.
 • parlar sobre la vostra vida quotidiana, els vostres plans de futur i sobre coses que heu fet.

A l'acabar el curs, podreu sol·licitar informació, anar de compres, anar a un restaurant i escriure e-mails senzills... i tot en espanyol!

Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
A2 Usuari bàsic Plataforma Diploma Nivel A2

Elemental (A2)

Si voleu aprendre espanyol i teniu ja algunes nocions bàsiques, aquest podria ser el curs apropiat. Quan acabeu el curs podreu:

 • fer servir expressions quotidianes, donar informació personal i parlar sobre la vostra vida diària.
 • llegir i escriure missatges i comunicacions senzilles, i comprendre missatges parlats poc complexes.
 • trobar informació específica en prospectes informatius i horaris.

Al final d'aquest curs ho tindreu tot controlat a l'hora de planificar el vostre proper viatge a Barcelona o Buenos Aires!

Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
B1 Usuari independent Llindar Diploma Nivel B1

Intermedi Baix (B1)

Si aproveu el curs Intermig Baix, significa que:

 • podreu expressar-vos parlant en espanyol de temes com la família, feines o les aficions.
 • disposareu del vocabulari necessari per comunicar-vos en situacions familiars.
 • podreu iniciar i mantenir una conversa senzilla cara a cara sobre temes habituals i del vostre interès, com el treball o el temps lliure.
 • comprendreu textos amb llenguatge relatiu a la vida quotidiana o la feina, i sereu capaços d'escriure textos senzills sobre temes quotidians.
 • podreu entendre les idees principals expressades en un discurs parlat que tracti sobre temes generals.

Encara no esteu en disposició d'optar a la feina dels vostres somnis a Espanya, però aneu pel bon camí.

Marc de Referència Europeu
B1+ Usuari independent

Intermedi (B1+)

A l'acabar el nivell Intermig:

 • disposareu de prou domini de la llengua per descriure situacions habituals, i sereu capaços de presentar els elements principals d'una idea i de descriure esdeveniments d'una manera clara.
 • podreu comprendre textos generals que expressen idees no massa complexes i escriure cartes personals descrivint fets i situacions, desitjos i sentiments.
 • tindreu la capacitat de redactar textos llargs amb informació sobre fets o la descripció d'esdeveniments.
 • també sereu capaços de comprendre discursos llargs i missatges de notable complexitat sobre contextos no massa específics.

Encara no parleu espanyol de manera fluïda, però ja no tindreu cap dificultat per comunicar-vos amb estranys en llocs estranys.

Marc de Referència Europeu ALTE
(Association of Language
Testers in Europe
)
DELE
(Diploma de español
lengua extranjera
)
B2 Usuari independent Avançat Diploma Nivel B2

Intermedi Alt (B2)

Ja gairebé sou un expert! Si heu acabat amb èxit el curs Intermig Alt:

 • tindreu prou coneixement de l'idioma per descriure gent, llocs i processos, expressar opinions i desenvolupar arguments fent servir estructures bàsiques i algunes formes de certa complexitat.
 • disposareu d'un vocabulari ampli sobre temes generals i la vostra vida professional.
 • podreu participar activament en converses en grup i mantenir una conversació sobre temes molt diversos amb nadius.
 • podreu entendre reportatges i articles sobre notícies i actualitat.
 • sereu capaços d'escriure textos informatius desenvolupant arguments en un llenguatge habitual.
 • podreu entendre discursos llargs i comprendre les principals idees en converses expressades amb claredat.

Sou ja en aquell punt en què us sorpreneu en veure tot el que podeu entendre i dir en espanyol.