Language schools

Wide range of options for language schools

คู่มือสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

คอร์สการเรียนแบบตัวต่อตัว พร้อมด้วยคู่มือสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน หรือการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

เนื้อหาหลักสูตรการเรียนแบบผสมผสาน และ ห้องเรียนกลับด้าน

เพิ่มเวลาในห้องเรียนโดยการส่งมอบส่วนหนึ่งของคอร์สการเรียนออนไลน์ให้คุณ

 • เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ มากกว่า1,500 ชั่วโมง สำหรับคอร์ส General English และ Business English
 • Wide variety of speech recognition exercises in all units of our General English course
 • เขียนและออกแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนและการสอน
 • รวมเนื้อหาออนไลน์เข้าด้วยกันด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือเรียนกลุ่มออนไลน์
 • มีแผนการสอน และคู่มือสนับสนุนการเรียนทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ ชั้นเรียนออนไลน์
 • เครื่องมือและการเข้าถึงสำหรับครูเพื่อจะบูรณาการชั้นเรียนกับเนื้อหาออนไลน์
 • เนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองจากระดับ A1 – C2 (CEF level)
 • มี โครงสร้างหลัก สูตรที่ชัดเจนซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาให้ประสิทธิภาพ
 • มีการให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจในการเรียน และฝึกปฏิบัติพร้อมกับมี ตัวชี้วัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน
 • เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการติดตามผลและการรายงานผลการเรียนได้เต็มรูปแบบ
 • มี เครื่องมือและทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม อย่างดีเยี่ยมมากมายสำหรับการเรียน

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน หรือการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

The Net Languages materials have been designed and written by experts in teaching and materials writing. The founder and brainchild behind the design of the Net Languages online course materials was Scott Thornbury, one of the most respected and influential people in the language teaching world.

Peter Loveday, the current person responsible for materials writing for Net Languages has been producing online course materials since 1998 and is recognised as being an expert in his field. He coordinates a highly qualified and experienced team of materials writers.

Scott Thornbury
Scott Thornbury
Peter Loveday
Peter Loveday

เนื้อหาหลักสูตรออนไลน์

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ ใบเสนอราคา การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน หรือการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ กรุณาติดต่อเรา

Reseller options

Language schools can apply to become Net Languages' representatives. A Net Languages representative is entitled to sell, administer and optionally tutor any of the Net Languages courses in return for a healthy commission. Please contact us for more detailed information.

สิ่งที่คุณจะได้รับ ...

Text to speech

Text to speech

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกและฟังคำหรือข้อความได้จากทุกที่บนหน้านี้ หรือคุณสามารถคัดลอกข้อความของคุณเองและฟังเองได้

Record yourself tool

Record yourself tool

เพื่อที่จะคุณจะได้บันทึกเสียง และฟังเสียงด้วยตัวคุณเอง ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงของคุณ

Dictionary

Dictionary

เพื่อให้ทราบความหมาย หรือนิยามของคำศัพท์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ๆ

Grammar reference

Grammar reference

คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ และง่ายต่อการใช้งาน

Business centre

Business centre

สถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป ภาษาเป็นคล็ดลับสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมาก ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะมีเทมเพลตข้อความที่หลากหลาย เช่น บันทึกช่วยจำ รายงานต่าง ๆ และการสมัครงาน

Translate

Translate

หากคุณต้องการแปลภาษา เพียงแค่คุณเลือกคำหรือข้อความที่ต้องการแปลแล้วคลิกที่ แปล คุณก็จะได้คำที่ต้องการ

Pronunciation tool

Pronunciation tool

ปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณด้วยแผนภูมิกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูดในภาษาอังกฤษ (phonemic chart) ของเราซึ่งสามารถโต้ตอบกับคุณได้ทุกการออกเสียง

Interactive English

Interactive English

ได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งพิมพ์รายเดือนที่สนุกสนานของเรา ทั้งการให้บริการออนไลน์หรือแอพพริเคชั่น ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced)

Forums

Forums

คุณสามารถแชร์ประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กับนักเรียนคนอื่น ๆ ของเรา ได้ทั่วทุกมุมโลก

Audio speed control

Audio speed control

ถ้าคุณพบว่าการฝึกออกเสียงยากเกินไป คุณสามารถปรับความเร็วให้ช้าลงได้

Fun and games

Fun and games

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และการออกเสียงกับเกมพลิกการ์ด (Flip-card games) ของเรา

Additional resources

Additional resources

คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ฝึกการฟัง และการอ่านด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง

Services

การทดสอบวัดระดับก่อนเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
Full tracking and reporting access and services (proof of ROI)
Consultancy service
Tutorial services provided by Net Languages tutors on tutored courses
Option for client to use own teachers for tutorial service
Support materials, tools, access and tracking for client’s tutors
Support materials for teachers for blended packages
Technical support
Pedagogical support
Administrative support
Annual credit licence system for administering access to courses
Mass mailing tool for contacting students
Different pricing models with significant discounts for bulk purchase
Different access options: individual access codes or concurrent user access