เตรียมสอบออนไลน์

คุณต้องการที่จะสอบ IELTS หรือ B2 First ใช่ไหม ?

คู่มือการเตรียมสอบ IELTS

คุณสมบัติที่สำคัญ

คุณต้องการสอบ IELTS ใช่ไหม? ปรับปรุงคะแนนสำหรับ การสอบการพูด IELTS, สอบการเขียน IELTS, สอบการฟัง IELTS และสอบการอ่าน IELTS ของคุณให้สูงขึ้น

คอร์สการเตรียมสอบ IELTS

Essential

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี วิชาการ หรือ การฝึกอบรมทั่วไป ของการสอบ IELTS
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 30 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการฟัง
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการอ่าน
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกการทำแบบทดสอบ IELTS แบบสมบูรณ์
 • มีการสรุปผลคะแนนการทดสอบ 4 ครั้งและคะแนนรวมสำหรับการสอบ

Premium

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี วิชาการ หรือ การฝึกอบรมทั่วไป ของการสอบ IELTS
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 30 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการฟัง
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการอ่าน
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกการทำแบบทดสอบ IELTS แบบสมบูรณ์
 • มีการสรุปผลคะแนนการทดสอบ 4 ครั้งและคะแนนรวมสำหรับการสอบ
 • มีครูสอนพิเศษ
 • บทเรียนสำหรับการเขียน 4 บทเรียน
 • บทเรียนการสนทนา 3 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)

หลักสูตรการเตรียมสอบทักษะการพูดคอร์ส IELTS

Essential

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการพูดของการสอบ IELTS (ทั้งในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมทั่วไป)
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 25 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การฝึกปฏิบัติกับวีดีโอตัวอย่างแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน

Premium

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการพูดของการสอบ IELTS (ทั้งในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมทั่วไป)
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 25 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการพูด
 • การฝึกปฏิบัติกับวีดีโอตัวอย่างแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน
 • มีครูสอนพิเศษ
 • บทเรียนการสนทนา 10 บทเรียน (บทสนทนา 20 -25 นาที)

หลักสูตรการเตรียมสอบทักษะการเขียนคอร์ส IELTS

Essential

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการเขียนในเชิงวิชาการของการสอบ IELTS
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 25 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกปฏิบัติกับตัวอย่างข้อความแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน

Premium

 • บทนำเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการสอบการเขียนในเชิงวิชาการของการสอบ IELTS
 • บรรจุเนื้อหาการเรียน 25 ชั่วโมง
 • เทคนิคการสอบ
 • การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบการเขียน
 • การฝึกปฏิบัติกับตัวอย่างข้อความแต่ละบท
 • มีบทเรียน 10 บทเรียน
 • มีครูสอนพิเศษ
 • บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน

ฝึกการทดสอบ IELTS เพิ่มเติม

Essential

 • มีแบบจำลองของการสอบ IELTS (ทั้งในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมทั่วไป)
 • มีเนื้อหาการฝึกปฏิบัติ 3.5 ชั่วโมง
 • สอบการอ่าน
 • ทดสอบการฟัง
 • ทดสอบการเขียน (including sample answers)
 • ทดสอบการพูด (including sample interview)

Premium

 • มีแบบจำลองของการสอบ IELTS (ทั้งในเชิงวิชาการและการฝึกอบรมทั่วไป)
 • มีเนื้อหาการฝึกปฏิบัติ 3.5 ชั่วโมง
 • สอบการอ่าน
 • ทดสอบการฟัง
 • ทดสอบการเขียน
 • ทดสอบการพูด
 • มีครูสอนพิเศษ
 • บทเรียนสำหรับการเขียน 2 บทเรียน
 • บทเรียนการสนทนา 10 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
 • มีการสรุปผลคะแนนการทดสอบ 4 ครั้งและคะแนนรวมสำหรับการสอบ

ราคาคอร์ส IELTS Preparation Essential

Access to the IELTS Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
30.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Preparation Premium

Access to the IELTS Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
4 3 112.50 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Speaking Essential

Access to the IELTS Speaking Test Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
30.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Speaking Premium

Access to the IELTS Speaking Test Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
10 187.50 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Writing Essential

Access to the IELTS Writing Test Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
30.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Writing Premium

Access to the IELTS Writing Test Preparation course at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 3 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
10 120.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Practice Test

Access to the IELTS Additional Practice Test at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 2 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
2 1 52.50 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์ส IELTS Practice Test

Access to the IELTS Additional Practice Test at Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1) level for 2 months.

บทเรียนสำหรับการเขียน บทเรียนการสนทนา ราคารวมทั้งหมด
15.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

วิธีการเรียนการสอนของเรา

สิ่งที่คุณจะได้รับ ...

Text to speech

Text to speech

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกและฟังคำหรือข้อความได้จากทุกที่บนหน้านี้ หรือคุณสามารถคัดลอกข้อความของคุณเองและฟังเองได้

Record yourself tool

Record yourself tool

เพื่อที่จะคุณจะได้บันทึกเสียง และฟังเสียงด้วยตัวคุณเอง ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงของคุณ

Dictionary

Dictionary

เพื่อให้ทราบความหมาย หรือนิยามของคำศัพท์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ๆ

Grammar reference

Grammar reference

คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ และง่ายต่อการใช้งาน

Business centre

Business centre

สถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป ภาษาเป็นคล็ดลับสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมาก ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะมีเทมเพลตข้อความที่หลากหลาย เช่น บันทึกช่วยจำ รายงานต่าง ๆ และการสมัครงาน

Translate

Translate

หากคุณต้องการแปลภาษา เพียงแค่คุณเลือกคำหรือข้อความที่ต้องการแปลแล้วคลิกที่ แปล คุณก็จะได้คำที่ต้องการ

Pronunciation tool

Pronunciation tool

ปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษของคุณด้วยแผนภูมิกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูดในภาษาอังกฤษ (phonemic chart) ของเราซึ่งสามารถโต้ตอบกับคุณได้ทุกการออกเสียง

Interactive English

Interactive English

ได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งพิมพ์รายเดือนที่สนุกสนานของเรา ทั้งการให้บริการออนไลน์หรือแอพพริเคชั่น ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced)

Forums

Forums

คุณสามารถแชร์ประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กับนักเรียนคนอื่น ๆ ของเรา ได้ทั่วทุกมุมโลก

Audio speed control

Audio speed control

ถ้าคุณพบว่าการฝึกออกเสียงยากเกินไป คุณสามารถปรับความเร็วให้ช้าลงได้

Fun and games

Fun and games

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวน และการออกเสียงกับเกมพลิกการ์ด (Flip-card games) ของเรา

Additional resources

Additional resources

คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ฝึกการฟัง และการอ่านด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง

ครูผู้สอนของเราสร้างความแตกต่าง

ครูผู้สอนของเราสร้างความแตกต่าง

นักเรียนทุกคนที่เรียนในคอร์สที่มีครูสอนพิเศษจะได้เรียนกับครูของเราโดยตรง ซึ่งครูจะช่วยตรวจสอบ แก้ไขการเรียนของคุณให้ถูกต้องจนจบคอร์ส นักเรียนสามารถถามครูผู้สอนของพวกเขาเกี่ยวกับการเรียนการสอน, การฝึกการออกเสียง การเรียนการสนทนา speaking tutorials กับครูของพวกเขาในแบบเรียลไทม์ และคุณจะได้รับการแก้ไข และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในบทเรียนสำหรับการเขียน writing tutorials.

ครู ผู้สอนของเราทั้งหมดคือ...

 • ครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
 • ได้รับการฝึกอบรมในการสอนหลักสูตรออนไลน์
 • ครูเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นมิตรและให้ความสนิทสนมได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่นและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดสรรเวลาที่เหมาะสมให้ตรงกับตารางเรียนของคุณ
 • พร้อมที่จะตอบทุกคำถามหรือในบทเรียนตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ
 • พร้อมที่จะปรับตัวและปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของคุณ

Services

การทดสอบวัดระดับก่อนเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
Tutorial services provided by Net Languages tutors on tutored courses
Support materials
Technical support
Pedagogical support
Administrative support