เด็กวัยเรียน - คู่มือการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กวัยเรียน

สนุกสนานกับคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษ

ฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 – 7 ปี

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 – 7 ปี
 • สื่อการเรียนที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการโต้ตอบกับผู้เรียนได้
 • เพลง, เกมส์ และวีดีโอละครหุ่น (Puppet videos)
 • สามารถสั่งพิมพ์ได้ (Printable)
 • แท็บเล็ตที่รองรับการใช้งาน (iOS และ Android)
Young child studying English online

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี
 • ระดับ A1
 • กิจกรรมที่มีการโต้ตอบระหว่างการเรียน และสนุกสนาน 160 กิจกรรมต่อคอร์ส
 • เพลง, เกมส์ และ การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
เด็กวัยทีนที่เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 12 - 14 ปี

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 12 - 14 ปี
 • ระดับ A2
 • กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการโต้ตอบระหว่างการเรียน 160 กิจกรรมต่อคอร์ส
 • ภาพเคลื่อนไหว (Animations) วีดิโอ และเกมส์
เด็กวัยทีนที่เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป

 • เนื้อหาเต็มหลักสูตร
 • คู่มือสนับสนุนการเรียน
 • เนื้อหาการสอบปฏิบัติ
 • ทดสอบวัดระดับ

คู่มือการฝึกปฏิบัติ

ทดสอบการฝึกการสอบ B2 First

 • แบบทดสอบที่สมบูรณ์ทั้ง 5 ทักษะสำหรับการเตรียมสอบ B2 First
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือ เป็นผู้สอบ B2 First
 • ได้รับข้อเสนอแนะและรู้ผลคะแนนทันที
 • แบบฝึกหัดสำหรับการทดสอบที่สมบูรณ์ที่สุด

ราคาของคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

Access to General English includes:

ประเภทคอร์ส วัดระดับสมบรูณ์
(เข้าเรียนได้ 12 เดือน)
ครึ่งหนึ่งของระดับทั้งหมด
(เข้าเรียนได้ 6 เดือน)
Essential
110.00 EUR
60.00 EUR
Essential Plus
295.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 20 บทเรียน
155.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน
Premium
430.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 20 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 10 บทเรียน (การสนทนา 20 - 25 นาที)
230.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 5 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
Premium Plus
463.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 20 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 12 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
263.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 7 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
510.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 20 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 15 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
310.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 10 บทเรียน (การสนทนา 20 - 25 นาที)
580.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 20 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 20 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)
380.00 EUR
- บทเรียนสำหรับการเขียน 10 บทเรียน
- บทเรียนการสนทนา 15 บทเรียน (บทสนทนา 20 - 25 นาที)

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์สการฝึกปฏิบัติ

เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มรูปแบบเป็นเวลา 12 เดือน

คอร์ส ราคารวมทั้งหมด
ฝึกการใช้ไวยกรณ์ 26.00 EUR
ฝึกทักษะการฟัง 26.00 EUR
การฝึกการออกเสียง 26.00 EUR
ฝึกคำศัพท์ 26.00 EUR
ฝึกการเขียน 26.00 EUR
ฝึกการเขียน
(with tutor)
68.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์สการเตรียมสอบ B2 First

เข้าถึงโมดูลหนึ่งของการสอบ B2 First สำหรับ 2 เดือน

ราคารวมทั้งหมด
60.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์สสำหรับเด็กวัยเรียน

เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มรูปแบบเป็นเวลา 6 เดือน

ราคารวมทั้งหมด
26.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์สสำหรับเด็กวัยเรียน

เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มรูปแบบเป็นเวลา 12 เดือน

ราคารวมทั้งหมด
29.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย

ราคาคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยทีน

เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มรูปแบบเป็นเวลา 12 เดือน

ราคารวมทั้งหมด
29.00 EUR

สมัครเรียนตอนนี้เลย